Thông báo v/v Nhận hỗ trợ học phí, Học kì 2, Năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên (P.CTSV) kính chuyển thông tin v/v thông báo sinh viên nhận hỗ trợ học phí học kì 2, năm học 2017-2018, chi tiết như sau: 

Đối với sinh viên còn học tập tại trường:

  • Trường hợp chưa hoàn tất học phí học kì 2, năm học 2017-2018, Nhà trường sẽ tự động cấn trừ học phí học kì 2, năm học 2017-2018.
  • Trường hợp đã hoàn tất học phí học kì 2, năm học 2017-2018, Nhà trường sẽ tự động cấn trừ học phí học kì 1, năm học 2018-2019

Đối với sinh viên đang học tập học kì cuối cùng của chương trình đào tạo (khóa 20 các ngành ngoại trừ ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Kiến trúc và ngành Kỹ thuật Nhiệt):

  • Trường hợp chưa hoàn tất học phí học kì 2, năm học 2017-2018, Nhà trường sẽ tự động cấn trừ học phí học kì 2, năm học 2017-2018.
  • Trường hợp đã hoàn tất học phí học kì 2, năm học 2017-2018, sinh viên nhận hỗ trợ học phí bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán, cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1, Tp.HCM kể từ ngày 25/05/2018.

Lưu ý: Sinh viên nhận hỗ trợ học phí, vui lòng mang theo thẻ sinh viên/CMND và biên lai đóng học phí học kì 2, năm học 2017-2018.

Go to top