Thông báo lịch thi lần 2, Học kỳ 2, Năm học 2017-2018

Vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Lưu ý: Phòng thi sẽ  cập nhật và dán tại bảng thông báo của Khoa trước ngày thi.

Go to top