Thông tin về tuyến xe buýt 31 đặt trạm tại CS3 Đại học Văn Lang

Kể từ ngày 01/06/2018 Sở Giao thông thành phố đã chấp thuận cho Cty Cổ phần xe khách Sài Gòn thông tuyến xe số 31 có trạm cuối đặt tại Trường Đại học Văn Lang cở sở 3 (Trong khuôn viên của trường)

Hiện nay tuyến xe số 31 hoạt động từ 5g00 đến 19g00 mỗi ngày, mật độ trung bình 15 phút có 1 xe di chuyển, trạm cuối tại Cơ sở 3 luôn có trung bình 2-3 xe đậu để xuất phát.

Trong thời gian tới Nhà Trường tiếp tục làm việc để bổ sung tuyến số 89 từ Khu Đại Học Quốc Gia - Thủ Đức về Cơ sở 3. 

Go to top