Danh sách sinh viên được Tốt nghiệp và thời gian tổ chức Lễ Tốt Nghiệp tháng 7 năm 2018

Vui lòng xem các tập tin đính kèm tại đây.

Sinh viên Khoa ngoại ngữ sẽ có mặt lúc 7g30 – 9g00 thứ 6 ngày 13/07/2018 tại CS2 – Hội trường C001 để tập dượt chuẩn bị lễ tốt nghiệp.

 

 

 

Go to top