Lịch học Giáo dục Quốc phòng của sinh viên K23

Trong buổi tập trung sinh viên sẽ đóng các khoản tiền sau:

- Tiền quân trang 200,000 đồng/bộ (trong đó tiền thuê  50,000 đồng/bộ, đặt cọc 150,000 đồng/bộ, kết thúc đợt học sinh viên trả quân trang và nhận lại tiền đặt cọc). Mỗi sinh viên được mượn tối đa 2 bộ.

- Tiền mua giáo trình, tài liệu học tập và làm thẻ ra vào cổng: 25,000 đồng/sv.

Sinh viên xem lịch học trong tệp đính kèm ở đây.

 

Go to top