Thông báo v/v Đăng ký Giáo dục thế chất (K23) và đăng ký môn học bổ sung

Ngày 16/9/2018 hết thời hạn đăng ký môn học HK1. Phòng Đào tạo sẽ tiếp tục mở hệ thống edusoft.NET để đăng ký bổ sung (đối với sinh viên đăng ký thiếu) và đăng ký chọn thời khóa biểu học Giáo dục thể chất (đối với K23) nhờ các anh/chị thông báo cho sinh viên:  

- Đối với việc đăng ký bổ sung: sinh viên khóa 23 có tên trong danh sách gửi kèm (chưa đăng ký đủ các môn học ấn định ở HK1) căn cứ thời khóa biểu, vào lại hệ thống edusoft.NET kiểm tra dữ liệu đã đăng ký để đăng ký bổ sung những môn thiếu. 
 
- Sinh viên Khóa 23 căn cứ Thời khóa biểu GDTC (gửi kèm) để vào hệ thống đăng ký chọn lớp học phù hợp. 
 
- Thời gian đăng ký bổ sung môn học và đăng ký lớp học GDTC: từ 17/9/2018 đến hết 21/9/2018 trong khung giờ từ 17h30 đến 20h30 (do khung giờ hành chính hệ thống phải offline để PĐT đăng ký học lại học phần HK1 cho sinh viên).

Xem tệp đính kèm tại đây.

Go to top