Thông tin bổ sung cho thông báo đăng ký môn học online ngày 14/9/2018

Phòng Đào tạo xin bổ sung thông tin đăng ký môn học online đã thông báo ngày 14/9/2018 như sau: 

- Phòng Đào tạo sẽ tiếp tục mở hệ thống edusoft.NET để đăng ký bổ sung (đối với sinh viên KHÓA 23 và KHÓA 24 đăng ký thiếu). 

- Đối với việc đăng ký bổ sung: sinh viên khóa 23 có tên trong danh sách gửi kèm (đã gửi ngày 14/9) và sinh viên khóa 24 (danh sách đính kèm email này), chưa đăng ký đủ các môn học ấn định ở HK1, căn cứ thời khóa biểu, vào lại hệ thống edusoft.NET kiểm tra dữ liệu đã đăng ký để đăng ký bổ sung những môn thiếu. 

- Thời gian đăng ký bổ sung môn học và đăng ký lớp học GDTC: từ 17/9/2018 đến hết 21/9/2018 trong khung giờ từ 17h30 đến 20h30 (do khung giờ hành chính hệ thống phải offline để PĐT đăng ký học lại học phần HK1 cho sinh viên).

 

Xem tệp đính kèm tại đây

Go to top