Thông báo v/v học online Tin học cơ bản K24 và thi vòng 2 tin học cơ bản đầu khóa

1- Danh sách sinh viên K24 học online học phần Tin học cơ bản. Lớp học online sẽ do Bộ môn Tin học cơ bản sắp xếp và thông báo chương trình học cụ thể cho từng sinh viên (các Khoa không phải xếp lớp đ/v 231 sinh viên này). 

2- Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi vòng 2 Tin học cơ bản đầu Khóa. Danh sách này gồm 19 sinh viên sẽ dự thi vòng 2 (theo lịch thi chi tiết gửi kèm). Kết quả thi vòng 2 dự kiến công bố vào Thứ 7 ngày 22/9/2018.

Sinh viên xem 2 danh sách đính kèm tại đây.

Go to top