Thông báo v/v Mở cửa phòng đọc sách tiếng Nhật và tự học dành cho sinh viên

Hiện ở cơ sở hai đã hoàn thành phòng đọc sách tiếng Nhật và tự học cho sinh viên. Sinh viên có thể vào học bài hoặc tham khảo sách tiếng Nhật và sách kĩ năng.
Địa chỉ: phòng E103, cơ sở 2, đại học Văn Lang.

Xem một số hình ảnh của phòng đọc tại đây.

Go to top