Thông báo cập nhật v/v Thi lại tốt nghiệp các môn lý luận chính trị, có điều chỉnh ngày thi là Thứ Bảy 06/10/2018

Xem các tệp đính kèm tại đây.

Go to top