Thông báo v/v Hủy lớp Giáo Dục Thể Chất do không đủ lượng SV đăng ký

Học kỳ 1 có 4 lớp GDTC sinh viên đăng ký không đủ số lượng để tổ chức lớp học (file đính kèm). Các sinh viên có tên trong danh sách vui lòng đăng ký chọn lớp học khác trên hệ thống edusoftweb. Thời gian đăng ký: từ 25/9/2018 đến hết 27/9/2018, trong khung giờ 18:00 - 24:00. 

Cũng trong thời gian trên, sinh viên Khóa 23 được tiếp tục đăng ký bổ sung môn học học kỳ 1. Sinh viên chưa đăng ký đầy đủ môn học HK1 đăng ký bổ sung trong thời gian như trên. Sau thời gian trên sinh viên nào vẫn không đăng ký thì xem như không nguyện vọng học tập môn đó.

Xem danh sách đính kèm tại đây.

 

Go to top