Thông báo v/v Đăng ký làm Khóa Luận Tốt Nghiệp K21

Các tệp đính kèm gồm:

1.       Chương trình KLTN

2.       Danh sách SV đủ điều kiện lảm Khóa Luận

3.       Danh sách giảng viên hướng dẫn

4.       Hướng dẫn làm KLTN

5.       Mẫu đăng ký làm KLTN

Sinh viên tải các tệp đính kèm tại đây.

 

 

 

Go to top