Thông báo về việc hỗ trợ học phí sinh viên năm học 2018 - 2019

Từ học kì 1, năm học 2018-2019 Nhà Trường áp dụng việc chi trả hỗ trợ học phí qua tài khoản ngân hàng cho sinh viên (yêu cầu sinh viên bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng theo phiếu đính kèm)  
 
SV hoàn thiện hồ sơ của học kì 1 gửi về Khoa trước ngày 05/11/2018.  
 
Các trường hợp bổ sung hồ sơ sau thời hạn trên, Khoa từ chối nhận hồ sơ cũng như không giải quyết những thắc mắc và khiếu nại trừ khi có lý do chính đáng
 
Xem các tệp đính kèm tại đây.
 
 
 
Go to top