Thông báo v/v chụp bổ sung hình thẻ cho sinh viên K24

Thời gian: 8:00 - 17:00, Thứ Ba, ngày 23/10/2018

Địa điểm chụp ảnh: Sảnh Lầu 1 

Danh sách sinh viên: Xem tệp đính kèm tại đây.

 

 

 

Go to top