Danh sách sinh viên được hỗ trợ học phí, Học kỳ 1, Năm học 2018-2019

Sinh viên thuộc trường hợp “Bổ sung hồ sơ” vui lòng nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa trước ngày 05/11/2018.

Xem danh sách đính kèm tại đây.

Go to top