Danh sách sinh viên tham gia Khóa Luận Tốt Nghiệp 2018-2019

Danh sách cập nhật ngày 26/10/2018 (danh sách GVHD có thay đổi)

Sinh viên xem tệp đính kèm tại đây.

Lưu ý: Sinh viên chù động liên hệ Giảng viên hướng dẫn để triển khai thực hiện đúng kế hoạch Khoa đã thông báo.

Go to top