Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp Các môn Lý luận chính trị năm học 2018 - 2019

- Sinh viên sẽ được giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị hướng dẫn ôn tập theo các nội dung gửi kèm.

- Để nắm vững kiến thức chuẩn bị tốt cho kỳ thi, sinh viên xem trước các nội dung ôn tập, chuẩn bị sẵn các câu hỏi (nếu có) và có mặt đầy đủ trong các buổi ôn tập (theo lịch của từng Khoa).

Xem các tệp đính kèm tại đây.

 

 

 

 

Go to top