Thông báo v/v Sinh viên sử dụng phòng máy của trường để đăng ký môn học

Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng CNTT chuẩn bị một số phòng máy (theo bảng gửi kèm) để sinh viên K23&K24 đăng ký môn học. Những phòng máy này được mở cửa xuyên suốt từ 8h00 đến 17h30 trong thời gian sinh viên đăng ký môn học, từ 19/11/2018 đến hết 28/11/2018 (trừ Chủ Nhật 25/11/2018). Do đó:

- Sinh viên nào không có máy tính thì tới phòng máy để đăng ký môn học (sv CS2 & CS3 có thể về phòng máy CS1 để đăng ký). 

- Sinh viên hạn chế đăng ký môn học trên điện thoại. Vì giao diện đăng ký môn học trên điện thoại bị hạn chế dẫn đến khả năng đăng ký thành công là không cao.

Lịch mở cửa phòng máy đính kèm tại đây.

 

 

 

 

 

Go to top