Lịch thi Lần 1 & Lần 2, HK1 NH 2018-19 (đợt từ 26/11đến 21/12/2018)

Lưu ý:  

1. Các học phần còn lại sẽ thi tiếp vào ngày 24/12/18, Khoa sẽ cập nhật lịch thi trong vài ngày tới. 
2. Sinh viên cần xem thông báo kèm theo lịch thi để nắm rõ một số chi tiết khác.

Xem lịch thi đính kèm tại đây.

 

 

 

 

 

Go to top