Lịch thi Lần 1 & Lần 2, HK1 NH 2018-19 (đã cập nhật tất cả các học phần của các khóa)

Lịch thi Lần 1 và Lần 2 này đã cập nhật tất cả các học phần của các khóa. Riêng danh sách phòng thi của khóa 21 và một số học phần của khóa khác sẽ cập nhật sớm.

Lưu ý: Lịch thi LẦN 2 được tô nền màu xám và có chú thích ở cột Ghi chú.

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

 

 

 

 

Go to top