Thông báo dự kiến mở lớp các học phần HK1 dành cho sinh viên không đạt học lại ngay trong HK2 18-19

Theo như kết quả thi cuối học kỳ của K24 đối với những học phần có điều kiện tiên quyết, Khoa Ngoại Ngữ dự kiến mở lớp một số học phần trong Học Kỳ 2 NH2018-2019 nhằm tạo điều kiệncho sinh viên K24 kịp trả nợ những học phần tiên quyết.

Sinh viên xem chi tiết cụ thể trong đính kèm tại đây.

 

 

Go to top