Danh sách sinh viên thi Lần 2 môn Tin học Căn bản, HK1 NH18-19

Lưu ý:

- SV có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút.

- Mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân.

- Trang phục nghiêm túc khi vào phòng thi.

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Go to top