Thông báo về Cuộc thi Tin học văn phòng MOSWC 2019

Theo như thường lệ, cuộc thi tin học văn phòng (MOSWC) đã được Ban Giám Hiệu và phòng đào tạo giao cho bộ môn THĐC thuộc khoa KHCB đảm trách triển khai .

Sinh viên đăng ký tham dự theo nội dung hướng dẫn trong file đính kèm.

Công tác sơ tuyển được tiến hành vào ngày 26.2.2019, lúc 13g tại CS3

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

Go to top