Thông báo về chương trình NCKH dành cho sinh viên “Vườn ươn Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ năm 2019”

Hoạt đông nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên “Vườn ươn Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ năm 2019” do Thành đoàn TPHCM – Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ phát động. Chi tiết về thông báo và thể lệ chương trình trong các file đính kèm tại đây.

Go to top