Thông báo v/v Hỗ trợ học phí Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Thời hạn nộp hồ sơ hỗ trợ học phí về Khoa: từ ngày 01/03 đến 16/03/2019

SV có thể tải mẫu đơn (file nén) hoặc nhận tại Văn phòng Khoa Ngoại ngữ

Những sinh viên đã được hỗ trợ ở HK1 năm học 2018 -2019 KHÔNG cần bổ sung hồ sơ.

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

Go to top