Thông báo về các trường hợp sv nộp học phí trể hạn do chuyển khoản vào các ngày 1/3 và 2/3

Theo thông báo (xem đính kèm) ngày 3/3 là hạn cuối đóng học phí, tuy nhiên nếu sinh viên đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng thì những khoản giao dịch sau 15 giờ ngày thứ 6 (01/3) và trong ngày thứ 7 (2/3) qua ngày 4/3 trường mới nhận được.

Những sinh viên nộp học phí qua ngân hàng  vào thời gian trên vui lòng gửi cho Khoa giấy nộp tiền vào tài khoản hoặc UNC để làm cơ sở xác nhận thời gian đóng học phí để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi.

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

Go to top