Thông báo học Giáo dục Quốc phòng năm học 2018 - 2019 (đợt 2)

Lưu ý:

Sau khi hoàn thành phần lý thuyết ở HK2, sinh viên sẽ học nội dung thực hành vào học kỳ hè năm nay tại Trường Sỹ quan kỹ thuật quân sự trong thời gian là 1 tuần (lịch chi tiết sẽ gửi sau). 

Nếu không theo học lý thuyết ở đợt này, sinh viên phải đăng ký chuyển đợt (học cùng khóa 25 trong năm học 2019 - 2020), đăng ký chuyển đợt tại Phòng Đào tạo (lầu 1) trước 07/4/2019.

Sinh viên xem TKB đính kèm tại đây.

 

 

 
Go to top