Danh sách thi Giáo Dục Học Đại Cương, Speaking 2, Speaking 4

Lưu ý: Những sv bị cấm thi là những sv chưa đóng học phí.

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

 

Go to top