Lịch thi Lần 1, Học kỳ 2, Năm học 2018-2019

Lưu ý: Phòng thi sẽ được cập nhật vào trước ngày thi. 

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

Go to top