Danh sách thi và Lịch thi cập nhật (Lần 1, Học kỳ 2, Năm học 2018-19)

Lưu ý:

Lịch thi đã cập nhật phòng đến ngày 26/4/2019 và danh sách thi cụ thể từng môn đến ngày 26/4/2019.

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

Go to top