Thông báo v/v Nghỉ học Giáo dục quốc phòng vào ngày Chủ nhật 28/4/2019

Phòng Đào tạo đã làm việc với bên bên Trường Sĩ quan KTQS Trần Đại Nghĩa, thống nhất cho sinh viênnghỉ học Giáo dục quốc phòng vào ngày Chủ nhật 28/4/2019. Lịch học  bù sẽ thông báo sau.

 

 

Go to top