Lịch thi HK2 Lần 1 & Lần 2 đã cập nhật tất cả phòng thi và Danh sách thi từ ngày 6.5.2019 đến 10.5.2019

Sinh viên lưu ý:

- Từ ngày 6/5/2019-10/5/2019 thi tại CS1

- Từ ngày 13/5/2019 trở về sau thi tại CS2

- Các môn thi Phòng Máy thì thi tại phòng máy CS3.

- Lịch thi lần 2 sẽ cập nhật phòng thi sau.

Xem đính kèm tại đây

 

 

Go to top