Danh sách sinh viên thi môn Chinese 2, lần 1 HK2 (18-19) phòng máy CS3

Lưu ý:

- SV có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút.

- Mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân.

- Trang phục nghiêm túc khi vào phòng thi.

- Không mang theo các vật dụng có giá thị vào phòng thi.

Xem danh sách đính kèm tại đây.

 

 

 

Go to top