Thông báo v/v Đăng ký thi lần 2 và Thủ tục thi cải thiện dành cho sv K23 & K24

1. Thông báo đăng ký thi lần 2: 

- Sinh viên K23 và K24 nếu có điểm tổng kết học phần nhỏ hơn 4 (sau khi thi lần 1) hoặc vắng thi lần 1 thì được thi thêm một lần nữa (thi lần 2).

- Sinh viên muốn dự thi lần 2 phải đăng ký dự thi bằng cách truy cập địa chỉ 
https://forms.gle/VvqsSoMuorh8GPaa8 và điền thông tin theo hướng dẫn, sau đó tham dự kỳ thi lần 2 theo lịch thi do Phòng Đào tạo công bố.

- Thời gian đăng ký: trước ngày thi lần 2 ba (03) ngày

Nếu không đăng ký thi lần 2 xem như sinh viên không có nguyện vọng dự thi và không có tên trong danh sách thi.

2. Thông báo về đăng ký thi cải thiện điểm (áp dụng cho K23&24):

- Sinh viên có điểm tổng kết học phần từ 4,0 đến 5,4 (theo thang điểm 10) được đăng ký thi cải thiện.

- Thời gian đăng ký thi cải thiện điểm: trước ngày thi 4 ngày.

- Thủ tục đăng ký:  

Bước 1: sinh viên đến Phòng kế toán đóng tiền thi cải thiện. 

Bước 2: sinh viên đem phiếu đóng tiền cải thiện đến đến VP Khoa gặp cô Khánh để được tiếp nhận thông tin đăng ký cải thiện

Lưu ý: Kể từ ngày 13/5/2019 VP Khoa tại PHÒNG C106 - cơ sở 2  

Bước 3: xem lịch thi các học phần do PĐT công bố để tham dự kỳ thi.

 

Go to top