Thời khóa biểu học kỳ III, năm học 2018-2019 (dành cho K24, đã hiệu chỉnh lịch học của N6 & N9)

Thời khóa biểu các lớp học bắt đầu từ ngày 3/6/2019 (Sheet K24N).

Các môn sẽ được bố trí theo lớp hành chính, và danh sách sẽ được thêm thẳng vào hệ thống. Do đó, những môn này sinh viên không cần phải đăng ký online.

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

Go to top