Thông báo học lại, học vượt HK183 (HK Hè 2018-2019)

1. Thông báo học lại, học vượt HK183 (HK Hè) 2018-2019
2. Danh sách sinh viên đăng ký học lại + lịch học
 
Sinh viên xem đính kèm tại đây.
 
Lưu ý: Phòng học sẽ cập nhật sau.
Go to top