Thông báo Lễ tốt nghiệp năm 2019

Sinh viên đọc thông báo đính kèm tại mục số 8 và xem lịch tập dượt tại mục 8.2

Lưu ý: Sinh viên không tham dự buổi tập dượt sẽ không được tham dự phần lễ chung ở Hội trường (xem mục 8.3) 

Xem đính kèm tại đây.

 

 

 

Go to top