Thông báo điều chỉnh lịch Sinh hoạt Công dân của sinh viên K25 Khoa Ngoại Ngữ

Căn cứ theo tình hình thực tế, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thông báo điều chỉnh lịch Sinh hoạt Công dân Cấp trường của sinh viên khóa 25, khoa Ngoại ngữ như sau:
  • Sinh hoạt tập trung: từ 07 giờ, ngày 06/9/2019 (theo thông báo cũ là từ 13 giờ, ngày 03/9/2019);
  • Sinh hoạt chuyên đề: từ 07 giờ, ngày 15/9/2019 (theo thông báo cũ là từ 13 giờ, ngày 06/9/2019);
TL. GĐ TTHTSV
Phạm Quốc Anh
Go to top