Thông báo v/v tổ chức sinh hoạt định hướng đầu năm

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

Go to top