Thông báo hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế năm học 2019-2020

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

Go to top