Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2019-2020 (cập nhật ngày 4/9/2019)

Cập nhật: Các lớp học phòng máy tính (Lab) gồm Listening 1 và Phonetics sẽ dời lại 1 tuần tức bắt đầu từ 16/9

 Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

Go to top