Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

 

Go to top