Thông báo v/v giữ xe tại Cơ sở 1 bên trường Lương Thế Vinh

Lưu ýSinh viên gửi xe bên trường Lương Thế Vinh không được đi bộ vào trường Đại học Văn Lang bằng cổng Nguyễn Khắc Nhu mà phải đi bằng cổng Cô Bắc. Khi đi bộ vào lấy xe cũng vậy. Chi tiết thông báo trong file đính kèm.

Xem thông báo đính kèm tại đây.

 

 

Go to top