Thông báo v/v Tổ chức buổi Talk Show cho sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt và tiêu chuẩn khóa 25 (2)

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

Go to top