Thông báo về Tài liệu ôn tập tốt nghiệp Lý luận Chính trị dành cho sinh viên K22

Theo kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2019 - 2020, sinh viên K22 sẽ được hướng dẫn ôn tập (tập trung) và dự thi tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị, theo lịch sau:
  • Ôn tập: 14&15/12/2019
  • Thi: 22/12/2019
Để buổi ôn tập đạt kết quả, các em xem trước nội dung ôn tập gửi kèm và chuẩn bị các các câu hỏi cần giải đáp (nếu có), trong buổi hướng dẫn ôn tập Thầy/Cô sẽ giải đáp cho các em. 
[Lịch ôn tập và lịch thi cụ thể sẽ thông báo cho các em sau.]
 
Sinh viên xem tài liệu đính kèm tại đây.
 
 
Go to top