Thông báo v/v Tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp Các môn lý luận chính trị năm học 2019-2020

Sinh viên xem thông báo đính kèm tại đây.

 

 

Go to top