Thông báo tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên

Workshop thứ 1 với chủ đề: “Gói gọn ba mươi năm trong ba giờ”, đối tượng hướng đến là sinh viên năm cuối K21 (ngành Kiến trúc), và K22 (các ngành còn lại).

Chi tiết nội dung chương trình: xem thông báo đính kèm

Link đăng ký tham dự: tại đây

Hạn chót đăng ký: 17:00 ngày 23/12/2019

Thời gian: 13h30 – 4h30, ngày 25/12/2019

Địa điểm: Hội trường Trịnh Công Sơn.

 

Sinh viên xem thông báo đính kèm tại đây.

 

 

Go to top