Thông báo khẩn v/v tự học có hướng dẫn trong tuần từ 10/2 đến 15/2 & dời lịch thi lần 2

- Trong tuần tới sv vẫn chưa học tập trung ở Trường (cho đến khi có thông báo mới);

- Trong thời gian chưa đến Trường sv sẽ:

(1) Học một số học phần, có hướng dẫn trực tuyến;

(2) Tham gia một số hoạt động khác như: K23 tập viết CV, K24 &25 trả lời khảo sát v/v thực hiện 9 nguyên tắc văn hóa VLU. K22 thực tập cuối khóa, làm ĐA/KL tốt nghiệp ... các hoạt động này triển khai qua các kênh như đã thông báo ở công văn 69,70 (trang học trực tuyến của Trường, offic 365, gửi email.)

- Học như thế nào:

+ Học phần nào sẽ học trong time này: Khoa sẽ thông báo cụ thể đến các bạn vào thứ 2 tuần sau (10/02/2020)

+ Học như thế nào: sv tự học theo hướng dẫn của GV, với khối lượng tự học có hướng dẫn chiếm 20% tổng khối lượng học phần. GV sẽ gửi tài liệu, nội dung hướng dẫn tự học, các quy định về kiểm tra đánh giá các nội dung tự học ... cho sv qua các kênh do giảng viên dạy phụ trách hướng dẫn các bạn.

- Từ hôm nay, các em chú ý: thường xuyên check mail, vào trang học trực tuyến, xem thông tin trên facebook, zalo , web Khoa... (tất cả các kênh mà khoa/GV đã thiết lập với các em trước đây để biết thông tin), đồng thời sv chuẩn bị sẵn các điều kiện học tập trực tuyến (máy tính kết nối mạng ...);

• Đối với lịch thi lần 2 cũng có điều chỉnh một số học phần có tô đỏ, các bạn vào đường link bên dưới để xem cụ thể.

https://drive.google.com/open?id=1vU26S0dSIdJMtbXU_jtw_oqJf_zx1beJ

• Về thời gian đăng ký học lại, học bổ sung không có gì thay đổi so với thông báo trước (hạn cuối là ngày 14/02/2020) nếu sv không tiện lên Hub trực tiếp để đăng ký thì có thể gửi email cho cô theo địa chỉ bên dưới để đăng ký. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• Lưu ý sinh viên khi gửi mail nhớ ghi đầy đủ thông tin (mã SV, tên, lớp, ngày tháng năm sinh, số điện thoại và học phần mình muốn đăng ký học lại)

Cô Khánh

Go to top