Thông báo điều chỉnh Phương án Giảng dạy & Học tập từ ngày 09/3/2020 - 14/3/2020

Ngày 7/3/2020 Nhà trường đã gửi thông báo số 271/TB-ĐHVL về phương án giảng dạy, học tập tuần lễ từ 9/3 - 14/3/2020, trong đó có cho phép sinh viên năm cuối, sinh viên Chương trình đào tạo đặc biệt, học viên cao học trở lại học tập trung tại Trường từ Thứ Tư ngày 11/3/2020. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, trong cuộc họp sáng nay (9/3/2020) Hiệu trưởng có chỉ đạo điều chỉnh thông báo 271 như sau:
  • Sinh viên Chương trình đào tạo đặc biệt, sinh viên năm cuối K22DL, K22NN tiếp tục lùi học tập trung đến hết 14/3/2020 (chờ thông báo tiếp theo của Nhà trường). Sinh viên năm cuối của ngành nào nếu chỉ còn làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp/ôn và thi tốt nghiệp thì vẫn theo kế hoạch của Khoa (đã công bố) để đảm bảo thời gian tốt nghiệp; sv nào không tham dự ôn thi tốt nghiệp tập trung (đ/v khoa tổ chức ôn tập trung) thì có thể tự ôn tập ở nhà.
  • Học viên cao học vẫn học tập trung từ 11/3/2020 nhưng phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của Trường về phòng chống dịch bệnh khi ra vào Trường.
 
 
 
 
 
Go to top