Thông báo v/v tổ chức cho sinh viên chọn phương án học tập trong điều kiện ứng phó dịch bệnh Covid-19

Từ 10/3/2020 đến 15/3/2020 tạm ngừng việc học tập trực tuyến để sinh viên chọn và xác nhận lại phương án học tập phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. 

Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem thông báo trong file đính kèm.

 

 

 

Go to top